Tast

Tast is een woord dat we in ons taalgebruik veel horen. Denk maar aan iets aftasten, op de tast je weg in het donker vinden, iets is tastbaar, ontastbaar of zelfs onaantastbaar of aangetast en ga zo maar door.  Helaas, wanneer je probeert uit te leggen wat tast precies inhoud, wordt het best moeilijk. Net zoals het woord contact, in een vorig blog besproken,  is het een veelzijdig en gelaagd woord.      

 De tast is een belangrijk gegeven in haptotherapie.

Haptotherapeuten en haptonomen bedoelen met tast het zintuig van de aanraking. Naast smaak, reuk, horen en zien is daar de tastzin. Tastzin of aanrakingszin, is het vermogen om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

Via de tastzin je gevoel aftasten.

Dat is waar we vaak gebruik van maken in de praktijk om klachten te behandelen. We, omdat jij en ik dat altijd in samenwerking doen. Zoals alle zintuigen geoefend kunnen worden, kan ook de tastzin geoefend en verbeterd worden.

Je voelend vermogen wordt groter.

Je kunt je daar misschien wel iets bij voorstellen. Door aangeraakt te worden tijdens ervaringsoefeningen ga je stil staan bij wat je voelt. In het begin kan dat lastig zijn, soms denk je zelfs niets te voelen of te merken, maar omdat iedereen als baby is begonnen, is de aanleg om te voelen heus aanwezig. Elke vierkante centimeter huid heeft ongeveer 130 aanrakingsreceptoren! Ze kunnen 5 verschillende sensaties geven: koude, warmte, druk, drukvariatie en pijn. Beeld je eens in wat je voelt wanneer je een glas water pakt: je voelt verschillende dingen tegelijkertijd: de koude, de hardheid van glas, het gladde van het oppervlak en de vorm van het glas. je kunt eigenlijk heel veel voelen, maar je staat er nooit bij stil.

Gevoel in de ruimste zin van het woord.

We gaan nog een stapje verder. Gevoel in de ruimste zin van het woord is wat het woord Hapsis betekent. Hapsis en Nomos  zijn twee oud Griekse woorden die samengevoegd zijn in het woord haptonomie. (Nomos geeft aan dat er zekere wetmatigheden in de gevoelsbeleving bestaan.) Het blijft in de behandelpraktijk niet beperkt tot het aanvoelen van warmte, koude, enz. Je gevoel speelt ook een rol in de ruimte om je heen.  Denk maar aan waar je het liefst gaat zitten of staan in een publieke ruimte. Een beetje aan de wand? Dicht bij de deur? Ieder heeft zo z’n voorkeur. Maar wanneer je je altijd verdekt opstelt, omdat je die veiligheid echt nodig hebt kom je wellicht niet uit de verf, wanneer je dat wèl zou willen. Wanneer je bijvoorbeeld wel naar voren wilt stappen en je mening wil geven, maar het lukt niet dat voor het voetlicht te krijgen. Door samen de innerlijke gevoelsbewegingen gade te slaan in ervaringsoefeningen en er achter te komen wat je tegen houdt en wat je nodig hebt om in beweging te kunnen komen breidt je voelend vermogen verder uit.

De tast is een fantastisch middel om je beter te voelen.

Houd moed!

Plaats een reactie